Gemi Soğutma Sistemleri

Alçak Basınç gemi Merkezi Isıtma - Soğutma sistemleri

Gemilerde salon ve hollerde klima, genel olarak ısıtılmış veya soğutulmuş taze hava ve dönüş havasının tekrar sirküle edilmesi ile sağlanır. Bu sistemin birçok kişinin bulunduğu mahallere hizmet etmesi nedeniyle herkesin istediği ideal klima şartlarını sağlayamaması gibi bir mahzurunun dışında genel olarak önemli bir problemi yoktur. Hava değişim oranı, sıcaklık ve nem için öngörülen limitlerin dışındaki % 50 dönüş havası karışmış olarak saatte 15 defadır.

Gemide soğutma veya ısıtma yapılmasına gerek olmayan geçiş dönemlerinde, dönüş havası miktarı, öngörülen sıcaklık ve nem limitleri arasında veya gerekiyorsa % 100 temiz havaya geçinceye kadar ayarlanır. Hava genellikle tavandaki ızgara ve açıklıklardan bazen da içinden yatay vaziyette üfleme sağlanabilen menfezlerden mahallere verilir. Bu şekilde hava cereyanı yapmayan iyi bir sirkülasyon sağlanır. Bununla birlikte hava doğrudan doğruya tavandaki menfezlerden düşey olarak aşağıya da verilebilir. Salonlarda hava tavan yüzeyine daha yatık vaziyette üflendiği zaman sıcaklık azalması soğutma hali için çok az, ısıtmada ise daha fazladır. Bunun için pencere kenarlarından aşağı tarafa doğru ilave hava üflenmelidir. Alçak basınçlı sistemlerde özellikle salonlarda gürültü seviyesi tamamen kontrol edilebildiğinden, havanın üfleme sesinden önemli bir rahatsızlık duyulmaz. Ancak düşük üfleme sesi temin etmek için ideal bir kanal güzergahı ve yerleşimi sağlamak çoğunda güç olmaktadır, gürültü seviyesinin çok yüksek olması egzost sisteminden de kaynaklanabilir. Uygun olmayan bir kanal yerleştirmesi ve egzost ızgara veya difüzerlerinin tıkalı olması da gürültü yapabilir.